Nařízení vlády – uzavření školy od 00:00 hod 14.10.2020 do 1.11.2020

 

Dobrý den všem,

Dovolujeme si Vás informovat, že z rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 12.10.2020 dojde od 14.10.2020 - 00:00 hod k úplnému uzavření Základní školy  Hradec Králové, třída SNP 694 (střediska: škola, družina, školní jídelna zůstávají mimo provoz)

 

Výuka

Výuka na prvním stupni bude probíhat formou distanční výuky.

 

Výuka na druhém stupni bude probíhat formou distanční výuky.

 

Asistence bude probíhat distanční formou.

 

Družina bude probíhat také distanční formou.

Veškeré náležitosti k jednotlivým formám výuky vyplývají z metodického doporučení vlády pro vzdělávání distančním způsobem a budou projednány během zítřka 14.10.2020.

 

Ve středu 14.10. bude probíhat distanční výuka pouze formou dohodnutou individuálně s jednotlivými učiteli (od původního rozvrhu 6. a 8. ročníku se upouští).

Školní jídelna

Školní jídelna nebude v době uzavření školy v provozu. Obědy budou odhlášeny počínaje zítřejším dnem 14.10.2020. Od 2.11.2020 budou automaticky obědy přihlášeny.

Veškeré informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy.

 

                   Mgr. Šárka Sýkorová, ředitelka školy


 

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

GDPR

11.05.2018 10:11
Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Záklaní školou, Hradec Králové, tř.SNP 694 dále jen ZŠ. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na...
11.05.2018 10:09
  Škola zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti.  Tato stránka Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu a účelu zpracování osobních...
11.05.2018 10:07
Pozn.: subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, které se týkají zpracovávané osobní údaje.   Právo na informace Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především...

Aktuality

21.10.2020 09:57
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vedení školy, které přihlédlo k nízkému počtu strávníků v...
21.10.2020 08:16
Plné znění mimořádného opatření MZ z 19.10.2020 najdete ZDE .
14.10.2020 16:42
Na úřední desku byla umístěna výzva pro realizaci DODÁVKY A MONTÁŽE MUTLTIFUNČNÍHO ZAŘÍZENÍ.
14.10.2020 16:22
Tiskovou zprávu MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ najdete ZDE .
14.10.2020 16:05
Od pátku 16.10. 2020, kdy se mají zlepšit personální podmínky školy se znovu otevírá školní...
14.10.2020 15:00
Do hlavního menu byla přidána položka "Organizace distančního vzdělávání"
13.10.2020 14:18
Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let předávají odboru školství Krajského úřadu...
13.10.2020 11:52
Nařízení vlády – uzavření školy od 00:00 hod 14.10.2020 do 1.11.2020   Dobrý den...
09.10.2020 15:39
Žáci se v době distanční výuky mohou stravovat ve školní jídelně v těchto časech 11:00 až 11:30 a...
09.10.2020 10:46
Pro bližší informace týkající se konkrétně naší školy si prosím otevřete tento  PDF...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 tř.SNP 694
Hradec Králové 3
500 03
+420 495 541 388 skola@zssnp.cz