REZERVAČNÍ SYSTÉM

Dobrý den, vážení rodiče, 

 

 v tuto chvíli máte vyplněný a odeslaný formulář elektronické přihlášky se žádostí o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. 

 

Dalším krokem, je podepsaní Vámi odeslaných dokumentů. 

Pro objednání času Vaší navštěvy využijte online rezervační systém, 

na odkazu: https://sirs.cz/zs-snp-hk-s5/rezervacni-system.htm 

 

kde si prosím  rezervujte termín k osobní schůzce, na které zástupce školy zkontroluje Vámi online odeslané dokumenty,

společně s Vámi bude řešena případná žádost o odklad školní docházky dítěte nebo žádost o předčasné zahájení povinné školní docházky.

Zároveň Vás žádáme, abyste právě na této schůzce školu zpravili o případných speciálních výukových potřebách dítěte.

 

S sebou si prosím přineste:

  • občanský průkaz,

  • rodný list dítěte,

  • očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,

  • doklad o trvalém pobytu (platí pro cizince pobývajících na území Čr),

  • z hygienických důvodů vlastní pero k podpisu dokumentů.

 

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky a máte již veškeré podklady od příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře připravené,

pak tyto také přineste s sebou.

 

Pokud žádáte o odklad školní docházky a nemáte ještě veškeré podklady příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře,

pak je nutné předat škole žádost o odklad školní docházky. Tento dokument dostanete na místě ve škole.

 

 

Děkujeme Vám za spolupráci 

Vedení Základní školy, Hradec Králové, Třída SNP 694

 

Kontakt

Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 tř.SNP 694
Hradec Králové 3
500 03
+420 495 541 388 skola@zssnp.cz