ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

1. pololetí od 2.září 2019 do 30.ledna 2020

2. pololetí od 3.února 2020 do 30.června 2020

Den otevřených dveří: 

25.3.2020

8:00 - 12:35 návštěvy hodin, 

13:00-15:00 prohlídka školy, 

15:30 ukázka výuky angličtiny nejmenších, 

16:00 dílničky pro budoucí prvňáčky

 16:00 - 16:30 setkání s ředitelkou školy

Prázdniny a ředitelské volno

Podzimní prázdniny:              úterý 29.10.2019 a středa 30.10.2019

Na čtvrtek 31.10.2019 a pátek 1.11.2019 bude žákům uděleno ředitelské volno.

Vánoční prázdniny:              pondělí 23.12.2019 - pátek 3.1.2020 včetně

Pololetní prázdniny:                pátek 31.1.2020

Jarní prázdniny:                      pondělí 2.3. – pátek 6.3. 2020

Velikonoční prázdniny:           čtvrtek 9.4. 2020

 

Hlavní prázdniny:                   středa 1.7. – pondělí 31.8. 2020

 

(školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2021)  

 

 

 

Mikulášské odpoledne pro rodiče:

3.12.2019

Zápis do 1. tříd

17.4. a 18.4.2020
schůzka rodičů budoucích prvňáčků
termín bude upřesněn
 

Slavnostní ukončení školní docházky pro 9.ročník

25.6.2020

Data třídních schůzek:

 

1) pro všechny třídy

17.9.2019
15:30 Rada Spolku SNP v ředitelně
16:15  Důvěrníci tříd - ve sborovně
17:00 Schůzky rodičů ve třídách
 
 
4.2.2020
Schůzka rodíčů žáků 9.ročníku
 
11.2.2020
1.-5. třídy
 
17:00 Schůzky rodičů ve třídách
 
10.3.2020
6.-8. třídy
 
17:00 Schůzky rodičů ve třídách
 

2) pro třídy, které se na schůzce dohodly

dle dohody jednotlivých tříd

Informace o prospěchu a chování pro 2.stupeň

1.pololetí
 

12.11.2019

16.00 - 18:00

 

 

 

Změny v systému spolupráce školy se Sdružením od školního roku 2014/2015 – na základě výsledků jednání třídních důvěrníků dne 12. 11. 2013:

1.    Třídní schůzky povinně pro všechny třídy 2x ročně (září, únor/březen) – obsahem bude plánování akcí třídy na pololetí a organizační záležitosti školy/třídy. Nebude se projednávat chování a prospěch žáků.

2.    Další třídní schůzky budou nepovinné podle rozhodnutí jednotlivých tříd – listopad, květen.

3.    V případě potřeby může být svolána mimořádná třídní schůzka (jednotlivé třídy dle aktuální potřeby).

4.    Sdružení bude mít svou stránku se službou „kontaktujte mě“ na webu školy.

5.    Schůzka třídních důvěrníků bude 2x ročně – buď září a únor nebo flexibilně dle potřeby.

6.    Schůzky výboru Sdružení budou organizovány flexibilně na základě dohody členů výboru.

 

Kontakt

Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 tř.SNP 694
Hradec Králové 3
500 03
+420 495 541 388 skola@zssnp.cz