Projekt „Řešení vrstevnických vztahů“

Od ledna 2011 probíhá na naší škole dvouletý projekt pod záštitou Vzdělávacího institutu ochrany dětí s názvem „Řešení vrstevnických vztahů“.

Jedná se o projekt, který zavádí na školách systém vrstevnické podpory zaměřený na pomoc a podporu dětem. Zvyšuje povědomí o problémech, kterým děti čelí. Pomáhá také školám s prevencí nežádoucích jevů.

Projekt je založen na práci „podporovatelů“, kterými jsou spolužáci – vrstevníci. Projekt vrstevnické podpory vychází z přirozených vlastností mladých lidí být tolerantní, přátelští a vzájemně si pomáhat. Zároveň nabízí cestu, jak si v rámci školy vzájemně řešit vzniklé problémy.

Motivem k uskutečnění tohoto programu je, že by si děti raději promluvily s někým blízkým jejich věku, kdo lépe pochopí, čím právě procházejí, než s dospělým.

Tento projekt vznikl proto, že si spousta mladých lidí dělá starosti s problémy svých kamarádů a chtějí jim pomoci. „Podporovat“ ve smyslu projektu znamená naslouchat.

Program vrstevnické podpory pomáhá bojovat proti šikaně, řešit konflikty, snaží se poskytovat dětem pocit bezpečí a pokouší se měnit prostředí ve škole nebo skupině.

  

Kontakt

Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 tř.SNP 694
Hradec Králové 3
500 03
+420 495 541 388 skola@zssnp.cz