Projekt:

PERSONÁLNÍ PODPORA A VZDĚLÁVÁNÍ – ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

HRADEC KRÁLOVÉ, TŘ. SNP 694

Je spolufinancován Evropskou unií

Reg. č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001132

Výše podpory: 1626751 Kč

Zahájení projektu: 1.1.2017

Doba trvání projektu: 24 měsíců

 

OBLASTI A CÍLE PROJEKTU/PODPORY:

1. Personální podpora

a) zřízení pracovní pozice školní asistent

b) zřízení pracovní pozice školní psycholog

 

2. Vzdělávání

a) CLIL ve výuce na ZŠ

b) Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Kontakt

Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 tř.SNP 694
Hradec Králové 3
500 03
+420 495 541 388 skola@zssnp.cz