Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

GDPR

11.05.2018 10:11
Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Záklaní školou, Hradec Králové, tř.SNP 694 dále jen ZŠ. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na...
11.05.2018 10:09
  Škola zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti.  Tato stránka Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu a účelu zpracování osobních...
11.05.2018 10:07
Pozn.: subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, které se týkají zpracovávané osobní údaje.   Právo na informace Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především...

Aktuality

30.09.2019 14:52
I v letošním roce se konají na naší škole kurzy pro veřejnost. Kurzy jsou určeny všem, kteří...
18.09.2019 13:40
Provoz školního hřiště pro veřejnost bude ukončen v neděli 29.9.2019
18.09.2019 07:18
Ve čtvrtek 26.9.2019 se uskuteční sběr starého papíru. Místo : Orebská ulice (spojovací ulice za...
14.09.2019 09:14
V úterý 17.9.2019 se konají úvodní třídní schůzky pro školní rok 2019/20. Časový sled: 15:30 Rada...
11.09.2019 11:28
Z technických důvodů se v období od 16.9. do odvolání vaří pouze oběd č.1 přihlášené obědy č.2...
01.09.2019 19:37
Ve spolupráci s Obchodní akademií v Hradci Králové si žáci 4. a 5. a také 7. a 8. ročníku...
01.09.2019 19:29
S informacemi ze zavěrečné fáze projektu se můžete seznámit na...
30.08.2019 14:58
Rozmístění učeben pro nový školní rok najdete ZDE
30.08.2019 13:45
Zahájení vyučování Vždy 8:00   Ukončení vyučování pondělí 2.9. - slavnostní zahájení 8:45 až...
28.08.2019 20:19
  Provoz  ŠD začíná v PO 2. 9. 2019 v 6:30h a končí v 17:00h. V době mezi 7:30h a 10:00h...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 tř.SNP 694
Hradec Králové 3
500 03
+420 495 541 388 skola@zssnp.cz